MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med Udlandet

Livslang Læring er flagskibet i EUs programmer på uddannelsesområdet.

De overordnede mål med Livslang Læring er at fremme den europæiske dimension og europæiske samarbejde inden for alle uddannelsesområder og at fremme innovation, kvalitet og gennemsigtighed i medlemsstaternes uddannelsessystemer.

Programmet Livslang Læring har tidligere bygget på fire søjler, eller underprogrammer, og et af de underprogrammer var Comenius, som henvendte sig til grundskolen og gymnasiale uddannelser. Disse er alle i dag slået sammen til Erasmus +

Vi deltager i de internationale projekter for at give vores elever og ansatte muligheden for det internationale møde og øjenåbner. For at introducere dem for andre sprog og at lære om andre kulturer, skolesystemer, sprog mm. ved udveksling af informationer, ideer, historier og nyheder.

Vi vil gerne give vores elever muligheden for at lære om deres egen kultur, ved at blive præsenteret for andre og sammenligne forskellene.