MENU
Aula_close Layer 1

Skema - efter klasse

1.a

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 JT LB JK LB JEL LB MW LB JK LB
2: 08:20 ‒ 09:05 JT BIL FBIL JK MAT A09 JEL IDR HAL MW DAN A09 JK KRI A09
3: 09:05 ‒ 09:50 KB LÆSDAN1
MW DAN A09
JK ENG A09 JEL IDR HAL
RIT PÆD A09
MW DAN A09 JK MAT A09
4: 10:10 ‒ 10:55 MW DAN A09
RIT PÆD A09
JK KRI A09 MW DAN A09
RIT PÆD A09
KB LÆSDAN1
MW DAN A09
JK MAT A09
5: 10:55 ‒ 11:40 JK MAT A09
RIT TO-LÆRER A09
MW DAN A09 MW DAN A09
RIT PÆD A09
JK N/T E07 KB LÆSDAN1
MW DAN A09
6: 12:30 ‒ 13:15 PKJ PÆD
RIT UUV A09
KB LÆSDAN1
MW DAN A09
JK MAT A09
RIT TO-LÆRER A09
JT MUS IMUS
RIT TO-LÆRER A09
MW DAN A09
7: 13:15 ‒ 14:00     JK TO-LÆRER A09
JT MUS IMUS
   

 

2.a

Periode: 2019-2020 

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 MD LB MD LB KR LB JT LB MD LB
2: 08:20 ‒ 09:05 KR LÆSDAN2
MD DAN A04
MD DAN A04 KR KRI A04 JT N/T E07 MD DAN A04
3: 09:05 ‒ 09:50 KA MAT A04 MD DAN A04 KA TO-LÆRER A04
KR LÆSDAN2
MD DAN A04
KA MAT A04
TOM PÆD
MD DAN A04
4: 10:10 ‒ 10:55 KA BIL FBIL
MIJ PÆD
KA MAT A04 KA MUS IMUS
MIJ PÆD
KA MAT A04
TOM PÆD
TOM UUV A04
5: 10:55 ‒ 11:40 KA TO-LÆRER A04
MD DAN A04
JT N/T E07
MIJ PÆD
KA MUS IMUS
MIJ PÆD
MD DAN A04
MIJ PÆD
KA BIL FBIL
TOM PÆD
6: 12:30 ‒ 13:15 KR LÆSDAN2
MD DAN A04
JT ENG A04
MIJ PÆD
KR LÆSDAN2
MD DAN A04
MIJ PÆD
JK IDR HAL KA MAT A04
KR TO-LÆRER A04
TOM PÆD
7: 13:15 ‒ 14:00       JK IDR HAL  

 

2.b

Periode: 2019-2020

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 LP LB LP LB LP LB AJ LB LP LB
2: 08:20 ‒ 09:05 LP DAN A05 JEL PÆD A05
LP DAN A05
LP ENG A05 AJ KRI A05 LP DAN A05
3: 09:05 ‒ 09:50 AJ MAT A05
JEL PÆD A05
JEL PÆD A05
LP DAN A05
LP DAN A05 AJ MAT A05 LP DAN A05
4: 10:10 ‒ 10:55 AJ MUS IMUS
JEL PÆD A05
AJ MAT A05
LP TO-LÆRER A05
LP BIL FBIL AJ MAT A05
LP TO-LÆRER A05
JEL UUV A05
MIJ PÆD
5: 10:55 ‒ 11:40 JEL PÆD A05
LP DAN A05
AJ N/T EBIO
JEL PÆD A05
AJ TO-LÆRER A05
LP BIL FBIL
JEL TO-LÆRER A05
LP DAN A05
AJ MUS IMUS
JEL PÆD A05
MIJ PÆD
6: 12:30 ‒ 13:15 LP DAN A05 AJ N/T EBIO
JEL PÆD A05
JEL PÆD A05
LP DAN A05
PKJ IDR HAL AJ MAT A05
JEL PÆD A05
MIJ PÆD
7: 13:15 ‒ 14:00       PKJ IDR HAL  

 

2.c 

Periode: 2019-2020 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 MW LB MW LB RIT LB KR LB MW LB
2: 08:20 ‒ 09:05 MW DAN A06 MW DAN A06 KA BIL FBIL KR KRI A06 MW DAN A06
3: 09:05 ‒ 09:50 JD MAT A06 JD TO-LÆRER A06
MW DAN A06
KRS TO-LÆRER A06
MW DAN A06
JD MAT A06
KRS PÆD
MW DAN A06
4: 10:10 ‒ 10:55 LP ENG A06 JD MAT A06 TL N/T A06 JD MAT A06
KRS PÆD
KA BIL A06
KRS PÆD
5: 10:55 ‒ 11:40 KRS PÆD
MW DAN A06
KA MUS IMUS TL N/T A06 JD TO-LÆRER A06
MW DAN A06
KRS UUV A06
6: 12:30 ‒ 13:15 KRS PÆD
MW DAN A06
KA MUS IMUS KRS TO-LÆRER A06
MW DAN A06
KAS IDR HAL JD MAT A06
KRS PÆD
7: 13:15 ‒ 14:00       KAS IDR HAL  

 

3. a

Periode: 2019-2020 

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 JK LB KR LB TL LB JK LB KR LB
2: 08:20 ‒ 09:05 JK MAT D01 KR DAN D01 TL N/T E07 JK MAT D01 KR DAN D01
3: 09:05 ‒ 09:50 JT MUS IMUS KR DAN D01 TL N/T E07 JK ENG D01 KR DAN D01
4: 10:10 ‒ 10:55 JK HIS D01
KR TO-LÆRER D01
KR DAN D01
MW LÆSDAN3
KRS IDR HAL JK KRI D01 KR DAN D01
MW LÆSDAN3
5: 10:55 ‒ 11:40 KR DAN D01 JK MAT D01
KR TO-LÆRER D01
KRS IDR HAL KR DAN D01 JK MAT D01
6: 12:30 ‒ 13:15 JK ENG D01 JK MAT D01
KR TO-LÆRER D01
JT MUS IMUS KR DAN D01 JK TO-LÆRER D01
TL BIL FBIL
7: 13:15 ‒ 14:00         TL BIL FBIL

 

3.b

Periode: 2019-2020 

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 JD LB TL LB JT LB JD LB TL LB
2: 08:20 ‒ 09:05 JD MAT D03 JD TO-LÆRER D03
TL DAN D03
JT MUS IMUS JD MAT D03 TL DAN D03
3: 09:05 ‒ 09:50 JK ENG D03 TL DAN D03 JK ENG D03 TL N/T E07 TL DAN D03
4: 10:10 ‒ 10:55 TL HIS D03 TL DAN D03 KAS IDR HAL TL N/T E07 TL DAN D03
5: 10:55 ‒ 11:40 JD TO-LÆRER D03
TL DAN D03
JD MAT D03
TL TO-LÆRER D03
KAS IDR HAL TL DAN D03 JD MAT D03
6: 12:30 ‒ 13:15 JD KRI D03 JD MAT D03 TL BIL FBIL TL DAN D03 JT MUS IMUS
7: 13:15 ‒ 14:00     TL BIL FBIL

 

4. x

Periode: 2019-2020 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 SØ LB PK LB LL LB TG LB JT LB
2: 08:20 ‒ 09:05 JH HIS D07
SØ HIS
P-FAG JH DAN D07
LL DAN
P-FAG JT N/T E07
NE TO-LÆRER D07
3: 09:05 ‒ 09:50 JH HIS D07
SØ HIS
P-FAG JH DAN D07
LL DAN
P-FAG NE MAT D07
4: 10:10 ‒ 10:55 NE MAT D07 P-FAG JH IDR HAL
NE IDR HAL
P-FAG JH ENG D07
SØ ENG D07
5: 10:55 ‒ 11:40 JT N/T E07 NE MAT D07 JH IDR HAL
NE IDR HAL
NE MAT D07 JT UUV D07
6: 12:30 ‒ 13:15 JT N/T E07 JH DAN D07
LL DAN
NE MAT D07 JH DAN D07
LL DAN
JH DAN D07
LL DAN
7: 13:15 ‒ 14:00 JH ENG D07
SØ ENG D07
JH DAN D07
LL DAN
NE MAT D07 JH ENG D07
SØ ENG D07
JT KRI D07
8: 14:15 ‒ 15:00 JH DAN D07
LL DAN
LL TO-LÆRER D07
SØ TO-LÆRER D07
 

 

4. y

Periode: 2019-2020 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 LL LB NJ LB KM LB GN LB KM LB
2: 08:20 ‒ 09:05 LL ENG D04 P-FAG KM DAN D04
RS TO-LÆRER D04
P-FAG KM DAN D04
3: 09:05 ‒ 09:50 KM DAN D04 P-FAG KM DAN D04 P-FAG LL ENG D04
4: 10:10 ‒ 10:55 RS MAT D04 P-FAG SØ IDR HAL P-FAG LL ENG D04
5: 10:55 ‒ 11:40 NJ HIS D04 RS MAT D04 SØ IDR HAL KM TO-LÆRER D04
RS MAT D04
RS MAT D04
6: 12:30 ‒ 13:15 NJ HIS D04 KM DAN D04 RS MAT D04 KM DAN D04 GN N/T E07
7: 13:15 ‒ 14:00 NJ KRI D04 KM DAN D04 RS MAT D04 GN N/T E07 GN N/T E07
8: 14:15 ‒ 15:00 KM UUV D04

 

5. a

Periode: 2019-2020 

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 NE LB TB LB NE LB TIFA LB KT LB
2: 08:20 ‒ 09:05 HW TO-LÆRER G05
NE MAT G05
P-FAG NE MAT G05 P-FAG KT TYS G05
3: 09:05 ‒ 09:50 NE MAT G05 P-FAG NE MAT G05 P-FAG HW DAN G05
4: 10:10 ‒ 10:55 JH ENG G05
SØ ENG G05
P-FAG JT N/T E07 P-FAG NJ HIS G05
5: 10:55 ‒ 11:40 JH ENG G05
SØ ENG G05
HW DAN G05 JT N/T E07 PM KRI G05 NE IDR HAL
6: 12:30 ‒ 13:15 HW DAN G05 NE MAT G05 HW DAN G05 NE MAT G05 NE IDR HAL
7: 13:15 ‒ 14:00 HW DAN G05 NJ HIS G05 HW DAN G05 HW DAN G05
NE TO-LÆRER G05
NE IDR HAL
8: 14:15 ‒ 15:00      

JH ENG G05
SØ ENG G05

 

5.b

Periode: 2019-2020 

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 TB LB RS LB TB LB TB LB SØ LB
2: 08:20 ‒ 09:05 KM TO-LÆRER G06
TB MAT G06
P-FAG TB MAT G06 P-FAG JH HIS G06
SØ HIS G06
3: 09:05 ‒ 09:50 TB MAT G06 P-FAG TB MAT G06 P-FAG JH ENG G06
SØ ENG G06
4: 10:10 ‒ 10:55 JT N/T E07 P-FAG PM KRI G06 P-FAG KM DAN G06
5: 10:55 ‒ 11:40 KM DAN G06 JH HIS G06
SØ HIS G06
KT TYS G06 JH ENG G06
SØ ENG G06
KM IDR HAL
6: 12:30 ‒ 13:15 KM DAN G06
TB TO-LÆRER G06
TB MAT G06 KM DAN G06 TB MAT G06 KM IDR HAL
7: 13:15 ‒ 14:00 KM DAN G06 JT N/T E07 KM DAN G06 KM DAN G06 KM IDR HAL
8: 14:15 ‒ 15:00   JH ENG G06
SØ ENG G06

 

5.c

Periode: 2019-2020 

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 PR LB JT LB PR LB HW LB LL LB
2: 08:20 ‒ 09:05 PR MAT G07 P-FAG PR MAT G07 P-FAG LL DAN G07
3: 09:05 ‒ 09:50 LL TO-LÆRER G07
PR MAT G07
P-FAG PR MAT G07 P-FAG JT N/T E07
4: 10:10 ‒ 10:55 LL ENG G07 P-FAG LL HIS G07 P-FAG JT N/T E07
5: 10:55 ‒ 11:40 LL ENG G07 LL DAN G07
PR TO-LÆRER G07
LL HIS G07 LL ENG G07 SØ IDR HAL
6: 12:30 ‒ 13:15 LL DAN G07
PR TO-LÆRER G07
PR MAT G07 LL DAN G07 PR MAT G07 SØ IDR HAL
7: 13:15 ‒ 14:00 LL DAN G07 PM KRI G07 LL DAN G07 LL DAN G07 SØ IDR HAL
8: 14:15 ‒ 15:00       KT TYS G07  

 

6.a

Periode: 2019-2020 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 NJ LB GN LB NJ LB NJ LB NJ LB
2: 08:20 ‒ 09:05 NJ KRI G03 P-FAG NJ DAN G03   NJ DAN G03
3: 09:05 ‒ 09:50 KT TYS G03 P-FAG NJ DAN G03 P-FAG NJ DAN G03
4: 10:10 ‒ 10:55 NJ DAN G03
PR TO-LÆRER G03
  PR MAT G03 P-FAG PR MAT G03
5: 10:55 ‒ 11:40 PR MAT G03 NJ DAN G03 PR MAT G03 NJ TO-LÆRER G03
PR MAT G03
GN N/T E07
6: 12:30 ‒ 13:15 JH ENG G03
SØ ENG G03
SØ IDR HAL JH ENG G03
SØ ENG G03
NJ DAN G03 KT TYS G03
7: 13:15 ‒ 14:00 GN N/T E07 SØ IDR HAL JH ENG G03
SØ ENG G03
NJ HIS G03 NJ KRI G03
8: 14:15 ‒ 15:00

 

    NJ HIS G03

 

6.b 

Periode: 2019-2020 

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 PM LB TIFA LB GN LB RS LB GN LB
2: 08:20 ‒ 09:05 PM KRI G02 P-FAG AC UUV
GN DAN G02
LF TO-LÆRER G02
P-FAG GN DAN G02
3: 09:05 ‒ 09:50 PM KRI G02 P-FAG GN DAN G02 P-FAG GN DAN G02
4: 10:10 ‒ 10:55 GN DAN G02 P-FAG LF MAT G02 P-FAG GN TO-LÆRER G02
LF MAT G02
5: 10:55 ‒ 11:40 LF MAT G02 GN DAN G02 LF MAT G02 LF MAT G02 NJ HIS G02
6: 12:30 ‒ 13:15 PM ENG G02 HW IDR HAL GN N/T E07 GN DAN G02 NJ HIS G02
7: 13:15 ‒ 14:00 PM ENG G02 HW IDR HAL GN N/T E07 RS TYS G02 PM ENG G02
8: 14:15 ‒ 15:00       RS TYS G02  

 

6.c

 Periode: 2019-2020 

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 GN LB TG LB PM LB PK LB PM LB
2: 08:20 ‒ 09:05 GN N/T E07 P-FAG PM DAN G01 P-FAG PM DAN G01
3: 09:05 ‒ 09:50 GN N/T E07 P-FAG PM DAN G01 P-FAG PM DAN G01
4: 10:10 ‒ 10:55 PM DAN G01
TB TO-LÆRER G01
P-FAG TB MAT G01 P-FAG PM TO-LÆRER G01
TB MAT G01
5: 10:55 ‒ 11:40 TB MAT G01 PM DAN G01 TB MAT G01 TB MAT G01 PM ENG G01
6: 12:30 ‒ 13:15 MC HIS G01 PP IDR HAL PM ENG G01 PM DAN G01 RS TYS G01
7: 13:15 ‒ 14:00 MC HIS G01 PP IDR HAL PM ENG G01 PM KRI G01 RS TYS G01
8: 14:15 ‒ 15:00       PM KRI G01

 

Skema for 07X

Periode: 2019-2020

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 LF LB KT LB KT LB KT LB AC LB
2: 08:20 ‒ 09:05 LF TYS E08 KT DAN E08 KT DAN E08 KT DAN E08 VALGFAG
3: 09:05 ‒ 09:50 PP GEO E08 KT DAN E08 DA ENG E08 KT DAN E08 VALGFAG
4: 10:10 ‒ 10:55 PP GEO E08 MC HIS E08 DA ENG E08 LF TYS E08 VALGFAG
5: 10:55 ‒ 11:40 KT TO-LÆRER E06
PK MAT E08
MC HIS E08 PP F/K FF/K1 KT TO-LÆRER E08
PK MAT E08
PK MAT
6: 12:30 ‒ 13:15 KT DAN E08
PK TO-LÆRER E06
PK MAT E08 PP F/K FF/K1 PK MAT E08 PK MAT
7: 13:15 ‒ 14:00 AC IDR HAL LF TYS E08   MC BIO EBIO KT DAN E08
8: 14:15 ‒ 15:00 AC IDR HAL DA ENG E08   MC BIO EBIO  

 

Skema for 8.X

Periode: 2019-2020, 

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 TG LB RR LB RR LB MC LB MC LB
2: 08:20 ‒ 09:05 TG KRI E02 RR MAT E02 RR MAT E02 MC BIO EBIO VALGFAG
3: 09:05 ‒ 09:50 RS TYS E02 RR MAT E02 RS TYS E02 MC BIO EBIO VALGFAG
4: 10:10 ‒ 10:55 DA DAN E03 TM SAM E02 RS TYS E02 RR MAT E02 VALGFAG
5: 10:55 ‒ 11:40 DA DAN E03 TM SAM E02 DA ENG E02 DA DAN E03 DA DAN E03
6: 12:30 ‒ 13:15 DA ENG E02 DA DAN E03 AC IDR HAL DA ENG E02 DA DAN E03
7: 13:15 ‒ 14:00 PP F/K FF/K1 DA DAN E03 AC IDR HAL PP GEO E02 RR MAT E02
8: 14:15 ‒ 15:00 PP F/K FF/K1   TG HIS E02  

 

Skema for 8.Y

Periode: 2019-2020

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 MC LB TM LB TM LB PP LB PK LB
2: 08:20 ‒ 09:05 MC BIO EBIO MC MAT E01 MC MAT E01 PP F/K FF/K1 VALGFAG
3: 09:05 ‒ 09:50 MC BIO EBIO MC MAT E01 MC SAM E01 PP F/K FF/K1 VALGFAG
4: 10:10 ‒ 10:55 TG DAN E03 DA ENG E01 MC SAM E01 MC MAT E01 VALGFAG
5: 10:55 ‒ 11:40 TG DAN E03 DA ENG E01 TG HIS E01 TG DAN E03 TG DAN E03
6: 12:30 ‒ 13:15 PP GEO E01 TG DAN E03 TM IDR HAL RS TYS E01 TG DAN E03
7: 13:15 ‒ 14:00 RS TYS E01 TG DAN E03 TM IDR HAL TG KRI E01 MC MAT E01
8: 14:15 ‒ 15:00 RS TYS E01   DA ENG E01

 

kema for 9.X

Periode: 2019-2020

 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 AC LB DA LB DA LB RR LB RS LB
2: 08:20 ‒ 09:05 AC F/K FF/K1 DA ENG E06 DA ENG E06 RR MAT E06 VALGFAG
3: 09:05 ‒ 09:50 AC F/K FF/K1 DA ENG E06 RR MAT E06 RR MAT E06
SR TO-LÆRER E06
VALGFAG
4: 10:10 ‒ 10:55 LD DAN E06 KT TYS E06 SR HIS E06 SR SAM E06 VALGFAG
5: 10:55 ‒ 11:40 NE IDR HAL KT TYS E06 LD DAN E06 SR SAM E06 LD DAN E06
6: 12:30 ‒ 13:15 NE IDR HAL RR MAT E06 LD DAN E06 AC F/K FF/K1 RR MAT E06
SR TO-LÆRER E06
7: 13:15 ‒ 14:00 RR BIO EBIO LD DAN E06 PP GEO E06 LD DAN E06 SR KRI E06
8: 14:15 ‒ 15:00     KT TYS E06 LD DAN E06
RR TO-LÆRER E06
 

 

Skema for 9.Y

Periode: 2019-2020

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 LD LB AC LB SR LB AC LB TG LB
2: 08:20 ‒ 09:05 LD ENG E04 AC F/K FF/K1 SR HIS E04 AC MAT E04 VALGFAG
3: 09:05 ‒ 09:50 LD ENG E04 SR SAM E04 AC MAT E04
SR TO-LÆRER E03
AC MAT E04 VALGFAG
4: 10:10 ‒ 10:55 SR DAN E04 SR SAM E04 KT TYS E04 AC F/K FF/K1 VALGFAG
5: 10:55 ‒ 11:40 AC IDR HAL LD ENG E04
SR TO-LÆRER E03
SR DAN E04 AC F/K FF/K1 SR DAN E04
6: 12:30 ‒ 13:15 AC IDR HAL AC MAT E04 SR DAN E04 SR KRI E04 AC MAT E04
7: 13:15 ‒ 14:00 KT TYS E04 AC TO-LÆRER E04
SR DAN E04
RR BIO EBIO SR DAN E04 PP GEO E04
8: 14:15 ‒ 15:00 KT TYS E04     SR DAN E04  

 

Skema for FLEX II

Periode: 2019-2020 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 AML LB AML LB AML LB AML LB AML LB
2: 08:20 ‒ 09:05 AML UUV G11
FH MUS IMUS
AML UUV G11 AML UUV G11 AML UUV G11 AML UUV G11
PR MAT G11
3: 09:05 ‒ 09:50 AML UUV G11
HE HDS FSLØ
AML UUV G11
HE DAN G11
AML UUV G11
HE DAN G11
AML UUV G11
HE HIS G11
AML UUV G11
HE HIS G11
PR MAT G11
4: 10:10 ‒ 10:55 AML UUV G11
HE HDS FSLØ
AML UUV G11
HE DAN G11
AML UUV G11
HE DAN G11
AML UUV G11
HE ENG G11
AML UUV G11
HE DAN G11
5: 10:55 ‒ 11:40 AML UUV G11
HE BIL FBIL
AML UUV G11
HE IDR HAL
AML UUV G11
HE DAN G11
AML UUV G11
HE ENG G11
AML UUV G11
HE TYS G11
PR N/T G11
6: 12:30 ‒ 13:15 AML UUV G11
HE BIL FBIL
AML UUV G11
HE IDR HAL
AML UUV G11
HE DAN G11
AML UUV G11
HE KRI G11
AML UUV G11
HE ENG G11
7: 13:15 ‒ 14:00 AML UUV G11
PR MAT G11
AML UUV G11
PR MAT G11
AML UUV G11
PR N/T G11
AML UUV IMUS
FH MUS IMUS
AML UUV G11
PR MAT G11

 

Skema for FLEX III

Periode: 2019-2020

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:20 HHO LB HHO LB HHO LB HHO LB HHO LB
2: 08:20 ‒ 09:05 HHO UUV E10
MR KRI E10
HHO UUV E10
MR SAM E10
HHO UUV E10
MR TO-LÆRER E10
PP GEO E10
HHO UUV E10
MR ENG E10
HHO UUV E10
MR TO-LÆRER E10
RR MAT E10
3: 09:05 ‒ 09:50 HHO UUV E10
MR DAN E10
HHO UUV E10
MR TO-LÆRER E10
PP F/K FF/K1
HHO UUV E10
MR HIS E10
HHO UUV E10
MR DAN E10
HHO UUV E10
PP F/K FF/K1
4: 10:10 ‒ 10:55 HHO UUV E10
MR TO-LÆRER E10
RR BIO EBIO
HHO UUV E10
MR DAN E10
HHO UUV E10
MR ENG E10
HHO UUV E10
MR DAN E10
HHO UUV E10
PP F/K FF/K1
5: 10:55 ‒ 11:40 HHO UUV E10
MR TO-LÆRER E10
RR MAT E10
HHO UUV E10
MR TO-LÆRER E10
HHO UUV E10
MR ENG E10
HHO UUV E10
MR TO-LÆRER E10
RR BIO EBIO
HHO UUV E10
MR TO-LÆRER E10
RR MAT E10
6: 12:30 ‒ 13:15 HHO UUV E10
RR MAT E10
HHO UUV E10 HHO UUV E10
MR IDRA E10
HHO UUV E10
MR DAN E10
HHO UUV E10
MR DAN E10
7: 13:15 ‒ 14:00 HHO UUV E10 HHO UUV E10 HHO UUV E10
MR IDRA E10
HHO UUV E10
MR TO-LÆRER E10
RR MAT E10
HHO UUV E10
MR DAN E10
8: 14:15 ‒ 15:00       MR SAM E10