MENU
Aula_close Layer 1

Tidlig overgang til SFO på Holbergskolen fra 2021

Det politiske Børne- og Undervisningsudvalg i Sorø Kommune besluttede tirsdag d. 7. april, at overgang til Tidlig SFO udsættes til 2021. Dvs. at børnene til de kommende 0. klasser først skal starte til august 2020.

Forskning viser at jo bedre et barns skolestart har været, jo nemmere bliver barnets skolegang op igennem årene.

Derfor er det vigtigt for os at ruste børn således de bevare deres nysgerrighed og lyst til læring i samspil med kammerater og voksne.

Vi vil ud fra pejlemærkerne arbejde med børnegruppen og de enkelte børn særlige behov

Der skal være fokus på at arbejde med:

Området læres at kende

Dagen i dag, hvad er dagens program

Lære Holbergskolens rutiner at kende.

besøge biblioteket

se 0.klasse

besøge/få besøg af de større klasser (evt. venskabsklasse som kommer og læser for nogle mindre grupper)

De usynlige grænser hvor må man gå til

der skal øves i at tage tøj på, hvilket tøj passer til vejret.

Fri for mobberi fast på skema, brug af hallen.

Hvordan er vi sammen med andre, vi ønsker at styrke børnenes sociale kompetencer

Evt. lave pige/drenge aktiviteter

Lære de voksne på skolen at kende.

Arbejde med vores fælles kompendium

Evt. tage motorikkørekort

Arbejde med rim og remser

Hvad vil det sige at gå i skole

Ude liv

Besøge nærliggende områder

Med meget mere.

 

Dagen starter ud fælles med de øvrige sfo børn mellem kl. 6-8. i tidsrummet 8-13 vil vi lave en struktur med aktiviteter som børnene gennemgår ved en fællessamling hver morgen kl. 9.00.

Om eftermiddagen vil det igen være sammen med de øvrige sfo børn.

I skolens sommerferie vil der være fælles aktiviteter sammen med de øvrige sfo børn.

 

Mødetid hver dag senest kl. 9.00

Åbningstider:

Mandag til torsdag 6-17

Fredag 6-16